Zacznij
lepsze życie

„FUNDACJA LEPSZEGO ŻYCIA”
ustanowiona przez Wojciecha Orzechowskiego
działa na podstawie prawa polskiego oraz Statutu.
Rada Nadzorcza: Kamil Kaźmierczak, Tomasz Boćkowski

Poniżej fragment Statutu dotyczący zakresu działalności Fundacji, sposobu organizacji oraz cele:

Fundacja z siedzibą w Łodzi posiada osobowość prawną. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania celów Fundacji, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym może tworzyć zakłady, oddziały oraz filie w kraju i za granicą. Fundacja może przystępować do innych organizacji, w tym spółek, stowarzyszeń, spółdzielni i fundacji, a także tworzyć takie podmioty samodzielnie lub wspólnie z innymi podmiotami.

Celem Fundacji jest:

 1. Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej oraz osobom szczególnie tej pomocy potrzebującym:
  1. Dzieci i młodzież z rodzin dotkniętych trudną sytuacją życiową lub materialną;
  2. Osoby chore i niepełnosprawne;
  3. Ofiary klęsk żywiołowych;
  4. Osoby dotknięte szeroko pojętymi patologiami społecznymi lub uzależnieniami;
  5. Osoby opuszczające zakłady karne mające problemy z adaptacją do życia na wolności;
  6. Osoby mające problemy z dostosowaniem się do życia w społeczeństwie;
  7. Osoby starsze, emeryci, renciści, osoby poszkodowane przez los;
 2. Udzielanie pomocy materialno-bytowej.
 3. Prowadzenie i wspieranie działalności charytatywnej.
 4. Działanie przeciw bezdomności i bezrobociu.
 5. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 6. Rozpowszechnianie wartości chrześcijańskich.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez finansowanie w całości lub w części zakupu usług medycznych, produktów leczniczych i materiałów medycznych, organizowanie spotkań ze specjalistami w danych dziedzinach, publikacje oraz organizowanie szkoleń i konferencji dla osób i organizacji, których praca i działanie są skierowane do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. finansowanie kosztów leczenia,
 2. finansowanie leczenia i rehabilitacji osób poszkodowanych w zdarzeniach losowych w okresie do uzyskania odszkodowania,
 3. organizowanie i udział w finansowaniu akcji społecznych mających na celu ograniczanie nierówności społecznych,
 4. pomoc w zakupie sprzętu medycznego i środków farmakologicznych,
 5. organizowanie i udział w finansowaniu akcji mających na celu wsparcie psychologiczno-doradcze osób wchodzących i powracających na rynek pracy,
 6. organizowanie i finansowanie kursów i szkoleń umożliwiających nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,
 7. organizowanie i udział w finansowaniu akcji społecznych w zakresie finansowego i psychicznego wspierania rodziców samotnie wychowujących dzieci, ofiar przemocy, ofiar katastrof i klęsk żywiołowych,
 8. organizowanie i finansowanie akcji mających na celu promocję lokalnych i krajowych atrakcji turystycznych,
 9. organizowanie i udział w finansowaniu akcji integracyjnych, mających na celu wspieranie osób niepełnosprawnych,
 10. upowszechnianie wśród społeczeństwa instytucji wolontariatu, poprzez organizowanie szkoleń dla przyszłych wolontariuszy, zachęcanie młodzieży i dorosłych do czynnego uczestnictwa w akcjach organizowanych przez Fundację,
 11. organizacja i finansowanie akcji, warsztatów i szkoleń na rzecz walki z uzależnieniem i szeroko rozumianymi patologiami społecznymi, współpraca z ośrodkami leczenia uzależnień, organizacjami promującymi zdrowy styl życia,
 12. organizowanie, prowadzenie i wspieranie badań w zakresie związanym z celami Fundacji,
 13. pozyskiwanie środków na rzecz projektów realizowanych przez Fundację,
 14. fundowanie stypendiów socjalnych i naukowych,
 15. wsparcie finansowe osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej,
 16. inne działania zmierzające do realizacji celów statutowych.
wo5

Wojciech Orzechowski

Biznesmen – od 20 lat jest przedsiębiorcą. Prowadzi firmy Go3.pl, WIWN.pl, Benton.pl Od 4 lat zasiada w Zarządzie Wspólnoty lokali komercyjnych zarządzając Nieruchomościami o wartości ponad 60 milionów złotych, obecnie jest prezesem zarządu.

Inwestor – inwestowaniem w Nieruchomości zajmuje się od 10 lat. Praktyk. Uczył się na swoich błędach. Dzisiaj uczy innych, jak ich nie popełniać.

Rentier – w 2014r. osiągnął wolność finansową i zamieszkał we Włoszech. Spędził tam ostatnie 2 lata odpoczywając i ciesząc się życiem.

Coach – Twórca Warsztatów Inwestowania w Nieruchomości WIWN.pl® – przeprowadza Uczestników za rękę przez cały proces inwestycyjny. Przeszkolił ponad 200 Uczestników, którzy łącznie kupili już ponad 120 nieruchomości, ponad 90 z nich już zostało sprzedane z zyskiem, pozostałe są w trakcie remontu.

Autor książki „Zarabiaj na nieruchomościach” oraz „200 pytań do eksperta. Odpowiada Inwestor – Wojciech Orzechowski”, która ukaże się niebawem. Prowadzi blog www.zarabiajnanieruchomosciach.pl

Twórca Symulatora Inwestowania w Nieruchomości w postaci gry planszowej „Rentier”. Celem gry jest nauczyć się obracać nieruchomościami na krajowym rynku.

Nasze projekty

projekt1a

Projekt 1

Szkolenia osób mniej zamożnych w zakresie edukacji finansowej i inwestycyjnej.

W dzisiejszych czasach, gdy wszystko wokół nas pędzi – można zauważyć, że Ci którzy mają wiedzę, dostęp do niej, możliwość studiowania, nauki, praktyki – mogą sięgać po więcej. Mogą realizować się w pracy jak i realizować swoje marzenia. Niestety ze względu na to, że wielu by chciało rozwijać swoje umiejętności, a nie może pragniemy wyjść im na przeciw z pomocą finansową.

30zł of 50.000zł raised

Projekt 1

30zł of 50.000zł raised
Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Dane do rozliczeń

Suma Darowizny 10,00zł

Aby uniknąć dodatkowych prowizji pobieranych przez system PayPall, wpłać bezpośrednio na konto Fundacji
98 1140 2004 0000 3302 7697 3998

projekt2a

Projekt 2

Pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej.

Starość jest ciężka jeśli nie ma w okół osób bliskich, które mogłyby Ci pomóc, a Ty sam nie jesteś zbyt zamożny aby przyzwoicie żyć. Raz po raz zgłaszają się do nas osoby, które żyją bez ciepłej wody, na 13 m2, których nawet nie stać na utrzymanie swojego mieszkania. Wiele osób na starość zostaje samych. Wesprzyj i Ty innych, a może Tobie w przyszłości – gdy będziesz potrzebował – ktoś pomoże.

20zł of 50.000zł raised

Projekt 2

20zł of 50.000zł raised
Dane osobiste

Dane do rozliczeń

Suma Darowizny 10,00zł

Aby uniknąć dodatkowych prowizji pobieranych przez system PayPall, wpłać bezpośrednio na konto Fundacji
98 1140 2004 0000 3302 7697 3998

projekt3a

Projekt 3

Działania ewangelizacyjne.

Jesteśmy Chrześcijanami i pragniemy aby zgodnie ze Słowem Bożym Ewangelia rozchodziła się po całym świecie. Nasze działania na Facebooku możesz podejrzeć pod adresem fb.com/blizejbogabyc . Naszym celem jest to, aby o Jezusie i Jego zbawiennej łasce dowiedział się każdy. Realizujemy to przez komunikaty na Facebooku, literaturę, dystrybucję Pisma Świętego, Webinary oraz filmy na Youtube. Działalność taka często wymaga wsparcia finansowego.

1.050zł of 50.000zł raised

Projekt 3

1.050zł of 50.000zł raised
Dane osobiste

Dane do rozliczeń

Suma Darowizny 10,00zł

Aby uniknąć dodatkowych prowizji pobieranych przez system PayPall, wpłać bezpośrednio na konto Fundacji
98 1140 2004 0000 3302 7697 3998

projekt4a

Projekt 4

Wsparcie socjalne osób pozostających w potrzebie.

Pomysł jest prosty. Sprawdź w domu, co posiadasz w dobrym stanie, z czego nie korzystasz, a co mogłoby się przydać innym, którzy tego akurat potrzebują. Mowa tu o sprzętach elektrycznych, elektronicznych, ubraniach, artykułach gospodarstwa domowego czy zabawkach. Misją nasza jest pomagać tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Sprawdź co możesz przekazać innym.

10zł of 50.000zł raised

Projekt 4

10zł of 50.000zł raised
Dane osobiste

Dane do rozliczeń

Suma Darowizny 10,00zł

Aby uniknąć dodatkowych prowizji pobieranych przez system PayPall, wpłać bezpośrednio na konto Fundacji
98 1140 2004 0000 3302 7697 3998

projekt5

Projekt 5

Pomoc poprzez inwestowanie w nieruchomości.

Każdy z inwestorów wie jak ważną częścią inwestowania jest remont. Koszty które ponosi inwestor są spore i często przekraczają planowany budżet. Wiele biednych rodzin nigdy nie będzie stać na wyremontowanie własnego mieszkania i właśnie dlatego powstała inicjatywa pomocy poprzez inwestowanie w nieruchomości.

Inwestorze zarabiając możesz pomagać ! Wystarczy wpłacić niewielki procent swojego zysku z inwestycji by móc budować nie tylko portfel własnych mieszkań ale także spełniać marzenia innych o wyremontowanym mieszkaniu.

Projekt powstał z myślą o uczestnikach warsztatów inwestowania w nieruchomości którzy jako społeczeństwo przyjaciół, razem mogą więcej.

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. ”
Jana Paweł II

1.100zł of 50.000zł raised

Projekt 5

1.100zł of 50.000zł raised
Dane osobiste

Dane do rozliczeń

Suma Darowizny 20,00zł

Aby uniknąć dodatkowych prowizji pobieranych przez system PayPall, wpłać bezpośrednio na konto Fundacji
98 1140 2004 0000 3302 7697 3998