Strona z obowiązkiem informacyjnym

Trafiłeś na tę stronę, ponieważ chcesz otrzymywać aktualne informacje o projektach realizowanych przez Fundację Lepszego Życia, o nowych szkoleniach dotyczących inwestowania w nieruchomości, nadchodzących wydarzeniach w Grupie WIWN.PL®, na stronach internetowych: fundacjalepszegozycia.pl, www.blizejbogabyc.pl, w serwisie społecznościowym FB w fanpage-u „Bliżej Boga Być”, w serwisie internetowym YouTube na kanale „Bliżej Boga Być” oraz nowościach w ofercie książkowej związanych z inwestowaniem.

 

W związku z tym informujemy cię, że:

Administratorem Danych Osobowych jest „Fundacja Lepszego Życia” fundacja z siedzibą w Łodzi (90-361) przy ul. Piotrkowskiej 270, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS: 0000669316, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 7252190363, REGON: 366866658, zwana dalej: „Fundacja Lepszego Życia”, prowadząca w ramach swojej działalności pod marką Fundacja Lepszego Życia® następujące serwisy internetowe:

 

Kontakt z Administratorem Danych Osobowych możesz uzyskać:

  • pisemnie, kierując korespondencję na adres: „Fundacja Lepszego Życia” fundacja z siedzibą w Łodzi ul. Piotrkowska 270, 90-361 Łódź;
  • elektronicznie, korzystając z adresu e-mail: info@fundacjalepszegozycia.pl

Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłania Ci  aktualnych informacji o nowych projektach realizowanych przez Fundację Lepszego Życia, tj. szkoleniach dla osób mniej zamożnych w zakresie edukacji finansowej i inwestycyjnej, pomocy osobom w trudnej sytuacji materialnej, działaniach ewangelizacyjnych, wsparciu socjalnym osób pozostających w potrzebie, pomocy poprzez inwestowanie w nieruchomości, o nowych szkoleniach dotyczących inwestowania w nieruchomości, nadchodzących wydarzeniach w fundacjalepszegozycia.pl, www.blizejbogabyc.pl, w medium społecznościowym FB w fanpage-u „Bliżej Boga być”, na kanale You Tube „Bliżej Boga być” oraz nowościach w ofercie książkowej związanych z inwestowaniem. W tym celu Twoje dane mogą zostać przekazane naszym współpracownikom, którzy w ramach Fundacji Lepszego Życia zajmują się działalnością marketingowo-reklamową, a także naszym dostawcom usług teleinformatycznych oraz dostawcom programów komputerowych i obsługi poczty e-mail. Twoje dane będą przechowywane przez okres subskrypcji (do czasu cofnięcia zgody).

Podanie danych jest dobrowolne, jednak, abyśmy mogli wysyłać Ci newsletter, potrzebujemy Twojego adresu e-mail.

Masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych. Jeżeli uważasz, że Twoje dane są przetwarzanie nieprawidłowo, możesz żądać ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia. W tym celu możesz się z nami skontaktować korzystając ze wskazanych powyżej danych teleadresowych. Jeśli uznasz, że przetwarzamy Twoje dane w sposób niezgodny z przepisami RODO, możesz także wnieść skargę do organu nadzorczego.

Przetwarzanie Twoich danych jest konieczne, abyśmy mogli wysyłać Ci informacje o naszej ofercie i działalności. Możesz jednak w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Wówczas wypiszemy Cię z newslettera i nie będziesz w przyszłości otrzymywać aktualnych informacji o bieżącej działalności Fundacji Lepszego Życia.