Nr konta do wpłat

Fundacja Lepszego Życia – 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270

98 1140 2004 0000 3302 7697 3998

Przekazując nam pieniądze zaznacz nr projektu na który chcesz przeznaczyć pieniądze. Jeśli otrzymamy darowiznę bez opisu projektu – przeznaczymy je na cele statutowe.

Pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej.
Działania ewangelizacyjne
Pomoc poprzez inwestowanie w nieruchomości
Pismo Święte
Pomoc dla dzieci z biednych rodzin
Agnieszka z córką