Nr konta do wpłat

Fundacja Lepszego Życia – 90-361 Łódź, ul. Piotrkowska 270

98 1140 2004 0000 3302 7697 3998

Przekazując nam pieniądze zaznacz nr projektu na który chcesz przeznaczyć pieniądze. Jeśli otrzymamy darowiznę bez opisu projektu – przeznaczymy je na cele statutowe.