Nr konta do wpłat

Fundacja Lepszego Życia
ul. Piotrkowska 270,

90-361 Łódź

Waluta PLN: 98 1140 2004 0000 3302 7697 3998
Waluta USD: 
PL 57 1140 2004 0000 3912 1519 2198
Waluta EUR: 
PL 41 1140 2004 0000 3812 1519 2244

Numer BIC: BREXPLPWMBK

Przekazując nam swój dar, zaznacz nr projektu na który chcesz przeznaczyć pieniądze. Jeśli otrzymamy darowiznę bez opisu projektu – przeznaczymy je na cele statutowe.

Pomoc osobom w trudnej sytuacji materialnej.
Działania ewangelizacyjne
Pomoc poprzez inwestowanie w nieruchomości
Pismo Święte
Pomoc dla dzieci z biednych rodzin
Agnieszka z córką