Dziękujemy za zapoznanie się z obowiązkiem informacyjnym.

Przed zapisaniem się do newslettera zapoznaj się ze stroną informacyjną.

Newsletter

Poniżej możesz podać dane osobowe, dzięki którym będziesz mógł otrzymywać wiadomości o bieżącej działalności Fundacji Lepszego Życia, a także o tym jak kupować, remontować i sprzedawać nieruchomości, z zyskiem:


    Wyrażam zgodę na:

    Moja zgoda jest dobrowolna i nie wpływa na prawa lub obowiązki wynikające z jakichkolwiek stosunków prawnych łączących mnie z Fundacją Lepszego Życia. Zostałem poinformowany, że mogę w każdej chwili odwołać wyrażoną zgodę, wysyłając odwołanie sporządzone w dowolnej czytelnej i wyraźnej formie na adres e-mail: info@fundacjalepszegozycia.pl. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odwołanie zgody będzie skutkowało zaprzestaniem wysyłania informacji handlowych.

    * Aby móc korzystać z naszego newslettera należy podać adres e-mail. Podanie pozostałych informacji nie jest konieczne.